RÄTTIGHETSBASERAT ARBETSSÄTT

Kulturakademin Trappan tillämpar ett rättighetsbaserat arbetssätt. Verksamheten har jämställdhet, genusperspektiv och övriga normkritiska perspektiv integrerat i verksamheten. I val av innehåll och kursledning såväl som i genomförande ligger fokus på hög kvalitet. Alla beslut innefattar normkritiska överväganden. Alla som anlitas i verksamheten åläggs att tillämpa dessa perspektiv i såväl ledarskap som innehåll. Kursledare, föreläsare och övriga anställda får en handledning som stöd och inspiration. Handledningen finns även översatt till engelska då verksamheten anlitar kursledare och föreläsare såväl nationellt som internationellt.

Kulturakademin Trappan bidrar till att alla professionellt yrkesverksamma, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionalitet, trosuppfattning och anställningsform får samma möjlighet till utveckling i yrket. Kulturakademin ger även alla, oavsett anställningsform och yrke, möjlighet att delta i dessa för konstens utveckling så viktiga diskussioner. I förlängningen bidrar det till ett mer mångfacetterat utbud och därmed till ett rikare konst och kulturliv i Västsverige.