ARBETSSÄTT OCH EFFEKTER
Kulturakademin Trappan utgör en mötesplats för olika yrkesgrupper med olika anställningsformer från olika områden och genrer och bidrar därmed starkt till att Västsveriges konst- och kulturliv utvecklas och håller den nivå såväl nationellt som internationellt som anges i regionernas mål.
Den samlade kunskap och erfarenhet som finns hos det strategiska rådet förmeras i samverkansformen och bidrar till konstnärlig utveckling inom scen, ton, film- och tv-området i Västsverige.
Det strategiska rådet prövar kontinuerligt den verksamhetsplan som ligger och den flexibiliteten skapar möjlighet för dagsaktuell kunskap på hög nivå, något som kommer såväl branschen som publiken till nytta.
Vi kan i utvärderingar se att Kulturakademin Trappans verksamhet leder till arbete för deltagarna, endera direkt eller på sikt genom fördjupad och/eller breddad kunskap, ökat självförtroende och genom de nätverk som byggs under kurser och workshops.
Kulturakademin är sedan flera år även arbetsgivare för många frilansande inom scenkonst-, musik-, film- och tv-området.
Kulturakademin har genom åren inspirerat till liknande initiativ runt om i landet. Vi bjuds regelbundet in på såväl nationell som europeisk nivå för att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.