FINANSIERING
Kulturakademin Trappan finansieras av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd genom ett treårigt Långsiktigt uppdrag (LSU) och ingår sedan 2015 i den s.k. samverkansmodellen. Kulturakademin har årliga uppdrag från Regionutvecklingsnämnden. Scenkonstinstitutioner i Västra Götalandsregionen och Region Halland samt Film&TV-producenterna medfinansierar verksamheten genom kontanta medel, lokaler, kompetens m.m.
Kulturakademin Trappans branschdagar för scenkonst, film och tv samt för fria musiklivet, som är årligt återkommande evenemang planeras, finansieras och genomförs i samarbete mellan Kulturakademin och de berörda ingående verksamheterna. Seminarieserier och enskilda seminarier planeras och samfinansieras också av de verksamheter som ingår i de olika branschdelar som berörs.
Kulturakademin samarbetar med och gör verksamhet på uppdrag av Dansalliansen, Teateralliansen, Musikalliansen samt Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst.
Kulturakademin söker ständigt nya möjligheter till finansiering och samarbeten.