ORGANISATION

KULTURAKADEMIN Trappan ideell förening bildades den 28 juni 2016. Verksamheten har funnits sedan hösten 2004 med olika huvudmän men är nu en egen juridisk person med säte i Göteborg. Föreningens medlemmar är Film i Väst, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Folkteatern, Regionteater Väst samt Teater Halland. Styrelsens ordförande är Mikael Fellenius vd Film i Väst. Övriga ordinarie styrelseledamöter är Lars Melin konstnärlig ledare Teater Regionteater Väst, Lena Ahl ekonomichef Göteborgs Operan, Johan Nordin orkesterchef Göteborgs Symfoniker, Tina Grahn chefsproducent Folkteatern samt Anna Sjövall vd och teaterchef Teater Halland. Suppleanter är Nina Sekund administrativ chef Film i Väst, Susanna Dahlberg vd Regionteater Väst, Lena Vedin Almung administrativ chef kör, GöteborgsOperan, Lotta Lekvall vd Folkteatern samt Eva Skönnegård ekonomichef Teater Halland.

KULTURAKADEMIN Trappans styrelse har tillsatt ett strategiskt råd med representanter från akademi, organisationer, bolag och verksamheter inom scenkonst, musik, film och tv i Västsverige som ett stöd för verksamhetschefen. Rådet har som uppgift att dela med sig av erfarenhet och kunskap samt att ge förslag till så väl innehåll som kursledning så att verksamhetens utbud svarar mot branschens behov.
KULTURAKADEMIN Trappan har tre anställda, en tf. verksamhetschef en verksamhetsledare samt en kurskoordinator.