trappan_frontpic2

Kulturakademin Trappan erbjuder  kompetensutveckling  med  såväl  spets  som  bredd  för  professionella  verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, film och tv i Västsverige. Verksamheten drivs som en ideell förening. Medlemmar är Film i Väst, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Folkteatern, Regionteater Väst samt Teater Halland. Styrelsens vision är; Kulturakademin Trappan ska vara Sveriges resurscentra för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för verksamheter och individer inom scenkonst, musik film och tv. Verksamheten finansieras av Västra Götalandsregionens Kultur- och Regionutvecklingsnämnder samt av samverkande verksamheter och samarbetspartners.
footer