KULTURAKADEMIN Trappan erbjuder  kompetensutveckling  med  såväl  spets  som  bredd  för  professionella  verksamheter, grupper och
individer inom scenkonst, musik, film och tv i Västsverige.  Verksamheten drivs som en ideell förening stiftad av Film Väst, GöteborgsOperan,
Regionteater Väst samt Teater Halland. Ett strategiskt råd med representation från akademi, organisationer, bolag, institutioner och myndigheter
på området verkar för ”Rätt insats för rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.”  
Jämställdhet, genusperspektiv samt övriga normkritiska  perspektiv  är 
integrerade i hela verksamheten.  Den samlade kunskap och erfarenhet som det strategiska rådet med representation från hela branschen omfattar
bidrar till kulturområdets infrastruktur samt till  konstnärlig utveckling i Västsverige. Verksamheten finansieras av Västra Götalandsregionens
Kultur- och Regionutvecklingsnämnder samt av samverkande verksamheter och samarbetspartners läs mer..


 

 

 

 
     

 

KULTURAKADEMIN Trappan erbjuder  kompetensutveckling  med  såväl  spets  som  bredd  för  professionella  verksamheter, grupper och
individer inom scenkonst, musik, film och tv i Västsverige.  Verksamheten drivs som en ideell förening stiftad av Film Väst, GöteborgsOperan,
Regionteater Väst samt Teater Halland. Ett strategiskt råd med representation från akademi, organisationer, bolag, institutioner och myndigheter
på området verkar för ”Rätt insats för rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.”  
Jämställdhet, genusperspektiv samt övriga normkritiska  perspektiv  är 
integrerade i hela verksamheten.  Den samlade kunskap och erfarenhet som det strategiska rådet med representation från hela branschen omfattar
bidrar till kulturområdets infrastruktur samt till  konstnärlig utveckling i Västsverige. Verksamheten finansieras av Västra Götalandsregionens
Kultur- och Regionutvecklingsnämnder samt av samverkande verksamheter och samarbetspartners läs mer..